ERP kalkulator

Snaga odašiljača:
W
Frekvencija:
MHz
Vrsta kabela:
Gubitak kabela/100m:
dB
Dužina kabela:
m, dB
Dobitak antene:

Antenski sistem:

dB

ERP:

W
Decimalne vrijednosti unesite sa točkom, ne zarezom!