9A HAM portal QRZ.com.hr

Naslovna » Posts tagged with "N9SSA"

QRB i MPW kalkulator

QRB i MPW kalkulator

QRB i MPW kalkulator u JavaScript jeziku napisao je naš kolega Peter Hoffswell – N9SSA. Distance and Miles per Watts Calculator na portalu QRZ.com.hr prvi put je predstavljen u članku pod naslovom 1000 Miles per Watt QSO, a sada i u kategoriji...
1000 Miles per Watt QSO

1000 Miles per Watt QSO

Unatoč sve većim smetnjama na KV radioamaterskim opsezima, QRP postaje uspijevaju ostvarivati zavidne rezultate, ponajviše zahvaljujući umijeću te velikom strpljenju i uloženom trudu. Poznato je da QRP operatori rade sa maksimalnom snagom od 5 W...
MIDNEL Web rješenja Internetski servisi MIDNEL