9A HAM portal QRZ.com.hr

Naslovna » Posts tagged with "ERP"

Izračunajte ERP

Izračunajte ERP

HAKOM (Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije) kod podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi zahtjeva izračunavanje i upis stvarno izračene snage za svaki frekvencijski opseg....
MIDNEL Web rješenja Internetski servisi MIDNEL