9A HAM portal QRZ.com.hr

Naslovna » Posts tagged with "9A7WA"

Aktivacija 9A dvoraca COTA

Aktivacija 9A dvoraca COTA

Jedna od mnogobrojnih  radioamaterskih aktivnosti u posljednje vrijeme je popularno promoviranje hrvatskih dvoraca i utvrda u sklopu programa 9A COTA. Takvu aktivnost nazivamo „aktivacija“ koja nalaže određena propisana pravila. Ukratko, radioamater...
MIDNEL Web rješenja Internetski servisi MIDNEL