9A HAM portal QRZ.com.hr

Naslovna » Obavijesti » Pravila VHF natjecanja – Brod 2012

rau_jelas_9a1jsb

Radioamaterska udruga “Jelas” 9A1JSB iz Slavonskog Broda i ove godine organizira VHF natjecanje u veljači pod nazivom “Brod 2012”. Prošlogodišnje natjecanje nosilo je naziv “Dan Brodsko-posavske županije” ali su zbog odsustva sluha kod pojedinih struktura, ove godine vrijedni članovi “RAU Jelas” odlučili preuzeti stvar u svoje ruke.

U nastavku možete pogledati nova i ponešto izmjenjena pravila VHF natjecanja “Brod 2012”

Organizator natjecanja je Radioamaterska udruga „Jelas“, 9A1JSB Slavonski Brod.

Sudionicipravo sudjelovanja u natjecanju imaju sve licencirane postaje iz Republike Hrvatske i iz zemalja članica IARU-a.

Termin održavanja natjecanja je u nedjelju 19. 02. 2012.

Vrijeme održavanja natjecanja od 07.00 do 12.00 po UTC-u.

Frekvencijenatjecanje se održava na VHF frekvencijskom području od 144.000 do 145.575 Mhz sukladno band planu 1. regije IARU-a.

Kategorije:

A – jedan operator, sve vrste rada
B – više operatora, sve vrste rada (klubovi)
C – samo FM
D – postaje izvan 9A

Vrste rada – dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM prema postojećem band planu 1. regije IARU-a. Veze ostvarene refleksijom od mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora, kao i cross-band veze se ne priznaju.

Dopuštena snaga predajnika mora biti u skladu sa snagom navedenom u dozvoli za rad radioamaterske postaje.

Raporti tijekom natjecanja obvezna je izmjena raporta po RST skali, rednom broju veze (koji počinje sa 001) i WW lokatora.

Bodovanjese provodi po principu 1 kilometar = jedan bod. Tijekom natjecanja dozvoljena je samo jedna veza s istom postajom, bez obzira na kategoriju i vrstu rada. Duple veze moraju biti obvezno upisane u dnevnik, jasno označene i bodovane sa nula bodova.

Natjecateljski dnevnici vode se u standardnom obliku, sa svim potrebitim podatcima veze: nadnevak, vrijeme (UTC), pozivna oznaka korespodenta, vrsta rada, predani raport i redni broj veze, primljeni raport i redni broj veze, WW lokator korespondenta te ostvareni QRB u kilometrima.

Zbrojni list treba biti u standardnom obliku s vidljivo označenom kategorijom , WW lokatorom iz kojega je rađeno, izjavom o pridržavanju pravila natjecanja i hamspirita (podaci se unose u zaglavlje EDI datoteke).

Oduzimanje bodova ili diskvalifikacija te sve moguće sporne situacije rješavat će se u skladu naputka o pravilima VHF natjecanja 1, regije IARU-a.

Prijava natjecateljskih dnevnika provodi se isključivo u elektroničkom obliku u EDI formatu na VHF (UKV) robot na adresi www.hrvhf.net , kartica „Contest“, opcija „Upload EDI“ uz potvrdu slanja za plasman kod organizatora perioda. Dnevnici se mogu poslati i na adresu organizatora natjecanja na e-mail adresu 9a1jsb@hamradio.hr te se organizator obvezuje iste prijaviti (upload) na gore navedeni VHF robot.

Rok za dostavljanje dnevnika je najkasnije 8 dana po održanom natjecanju.

Obrada dnevnika i objava rezultata Neslužbeni rezultati biti će objavljeni na web stranici www.hrvhf.net kartica „Contest“ (VHF Robot) najkasnije 15 dana od isteka roka za prijavu dnevnika. Žalbe na objavljene neslužbene rezultate moguće je predati organizatoru natjecanja u pisanom obliku najkasnije 8 dana nakon objave istih. Po isteku roka za žalbu, objavljeni neslužbeni rezultati postaju službeni. Pravo tumačenja pravila natjecanja ima isključivo natjecateljska komisija RAU „Jelas“ 9A1JSB. Svaki daljnji članak koji nije obuhvaćen ovim pravilima regulira Pravilnik 1.regije IARU-a za VHF Conteste.

Nagrade natjecateljima

Peharom (plaketom ili medaljom) te diplomom biti će nagrađene tri prvoplasirane postaje u svim kategorijama. Diplomom će biti nagrađeno prvih deset postaja u svim kategorijama uz uvjet da dnevnik istih sadržava dvadeset i više ostvarenih veza.

Posebne napomene

U plasman za osvajanje nagrada uzimati će se dnevnici postaja koje su održale dvadeset i više veza a svi dnevnici koji ne sadržavaju navedeni broj veza uzimat će se u obzir kao kontrolni.

Po isteku žalbenog roka službeni rezultati natjecanja biti će objavljeni i na web stranici RAU „Jelas“ 9A1JSB – www.rau-jelas.hr kao i točan datum, mjesto i vrijeme održavanja podjele nagrada (hamfest) natjecateljima!

Natjecateljska komisija RAU „Jelas“ 9A1JSB za 2012. godinu:

Predsjednik komisije: Ivan Blažić 9A6GWF

Članovi: Marijan Ćosić 9A7ZZ i Ivica Vukoja 9A6IV

 Izvršni odbor RAU „Jelas“ 9A1JSB

Izvor: Magdalena Kapler – 9A6GZT i Zoran Rendula – 9A6JRZ

Tags: , ,

Komentirajte

*

MIDNEL Web rješenja Internetski servisi MIDNEL