9A HAM portal QRZ.com.hr

Helvetia Contest

contest_helvetia

Više detalja o natjecanju Helvetia Contest koje se održava zadnji puni vikend u travnju od 13:00 do 13:00 UTC – potražite na web stranicama organizatora natjecanja.

 Izvor: uska.ch

MIDNEL Web rješenja Internetski servisi MIDNEL