9A HAM portal QRZ.com.hr

Naslovna » Mala škola

Kako postati radioamater

Kako postati radioamater

S ciljem upoznavanja budućih radioamatera, kao i  svih posjetitelja portala QRZ.com.hr donosimo iznimno zanimljiv i sveobuhvatan tekst koji zorno opisuje radioamaterski hobi od pionirskih dana pa sve do danas. Tekst je preuzet sa stranica Hrvatskog...
MIDNEL Web rješenja Internetski servisi MIDNEL