9A HAM portal QRZ.com.hr

Naslovna » Mala škola

Eter nije pao…

Eter nije pao…

U protekloj su noći radioamateri diljem planeta Zemlja komunicirali bez imalo teškoća i zaželjeli bezbroj puta sve najbolje u Novoj godini: Rusi Amerikancima, Japanci Kinezima, Iračani Kuvajćanima, Indijci Pakistancima, Nijemci Francuzima, Portuagalci...
Operatorska vještina – ON4WW

Operatorska vještina – ON4WW

Za potrebe internetske web prezentacije Radio kluba Slatina, a sada i za portal QRZ.com.hr pripremljen je i kozmetički dotjeran jedan od najkvalitetnijih tekstova, koji obrađuje operatorsku vještinu. Belgijski radioamater Mark Demeuleneere –...
Ionosfera i slojevi

Ionosfera i slojevi

Ionosfera je sloj atmosfere između 50 km i 600 km iznad površine Zemlje. Sastoji se uglavnom od O2 i N2. Sunčeva energija, u obliku UV (ultra ljubičastog) zračenja i X zraka ionizira plinove i time omogućava elektronima da se nesmetano gibaju. Ove...
9A Band plan

9A Band plan

Operatori “P” razreda u 9A mogu raditi samo na nižim KV opsezima 3.5 i 7 MHz prema važećem 9A KV Band planu, a zatim i na UKV opsezima. Operatori “A” razreda mogu koristiti sve opsega sukladno IARU, odnosno 9A band planu. Savjet...
IARU band plan

IARU band plan

Upoznajte se sa IARU band planom i dozvoljenim frekvencijama za rad amaterskih radijskih postaja u svijetu, kako ne biste kršili zakonske propise ili nenamjerno ometali druge radioamatere na opsezima, posebice one u lovu na DX postaje, one što se natječu...
Osnove radioamaterizma

Osnove radioamaterizma

Naše kolege iz Radio kluba Pazin napravile su kvalitetan priručnik za buduće radioamaterske operatore, na čemu im možemo čestitati i pomalo zavidjeti. Priručnik iz osnova radiomaterizma vas neće samo informirati i naučiti već i podsjetiti na...
Mogućnosti rada na UKV-u

Mogućnosti rada na UKV-u

U posljednjih godinu dana upoznao sam znatan broj KV radioamatera iz “stare škole” koji nisu imali priliku isprobati stvarne mogućnosti  DX rada na vrlo visokim frekvencijama. Stiče se dojam kako  još uvijek imamo poveliki jaz u našim...
HAKOM – Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama

HAKOM – Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra za potrebe amaterskih radijskih komunikacija, radioamaterski razredi, uskladeni ispitni program i polaganje radioamaterskog ispita, te tehnicki i drugi uvjeti uporabe...
Naknade i ispitivači za polaganje ispita

Naknade i ispitivači za polaganje ispita

Ovdje možete pogledati i preuzeti na lokalno računalo dokument koji sadržava HRS-ovo i HAKOM-ovo rješenje i odluku o visini naknade koju kandidati plaćaju prigodom podnošenja zahtjeva za polaganje ispita za “A” razred u svrhu podmirenja troškova...
Pravilnik o amaterskim radio komunikacijama

Pravilnik o amaterskim radio komunikacijama

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za dodjelu i uporabu radijskih frekvencija za potrebe amaterskih radijskih komunikacija, tehnički uvjeti za amatersku radijsku opremu, razine smetnji i mjere za zaštitu od smetnji, radioamaterski razredi, te ispitni...
MIDNEL Web rješenja Internetski servisi MIDNEL