9A HAM portal QRZ.com.hr

Naslovna » Najave » 9A22MINE

9A22MINE_qsl_webČlanovi radioklubova “Karlovac” (Karlovac), “Duga Resa” (Duga Resa) i “Hrvatska Flora Fauna” (Zagreb), obilježavaju 22. godinu postojanja minskih polja u RH.

Povod tomu je planirano aktiviranje do sada jedinog neaktiviranog područja u sklopu 9AFF, odnosno, WFF Programa, 9AFF-061 (Posebni rezervat šumske vegetacije “Javornik – Tisov Vrh”), koji se nalazi na području Velike Plješevice.

Područje je minirano. S idejom su upoznate Hrvatske šume koje gospodare navedenom referencom. O toj akciji obaviješten je Hrvatski centar za razminiranje (HCR) jer će simbolična sredstva prikupljena temeljem zahtjeva za QSL karte, biti uplaćena Zakladi “Hrvatska bez mina” koja je utemeljena odlukom Savjeta HCR.

S obzirom da je temeljna zadaća Zaklade unapređenje rada na području razminiranja, sudjelovanje u izgradnji politike humanitarnog razminiranja te razvoj suradnje Vladinog sektora, civilnih udruga i pojedinaca u Republici Hrvatskoj, članovi ova tri radiokluba odlučili su u tom pravcu dati svoj obol, te zatražili i dobili posebnu pozivnu oznaku 9A22MINE. Prva aktivnost planirana je za 14. srpnja, a druga u listopadu 2012.

Zahvaljujemo se i Hrvatskom radioamaterskom savezu na podršci u ostvarenju ove ideje. QSL via 9A1MB (http://qrz.com/db/9A22MINE/)

Emir, 9A6AA

Tags: ,

Komentirajte

*

MIDNEL Web rješenja Internetski servisi MIDNEL